Det är roligt med detta enkla och raka upplägg med bra utbyte av erfarenheter från andra VD, ägarledare och företagare.

Kommentarer

"Skönt att kunna lyfta blicken och få intellektuell påfyllning, jag vidgar mina vyer."

"Ibland upptäcker jag nya möjligheter som jag aldrig tänkt på."

"Dialogen brukar bli ganska aktiv och engagerad - ett bra och givande forum."

"Bra att kunna diskutera öppet kring angelägna frågor, att bolla frågor med ett fungerande bollplank."

"Ibland räcker det med att lyssna, man tar till sig råd och tips även om det gäller för andra."

"Oftast vet jag vad som gäller, men frågan för mig är nästan alltid hur skall jag angripa problemställningen."

Vanliga frågeställningar:

Hur kan jag visa på kund/affärsnytta med min produkt?

Hur kan jag bäst stärka relationer med mina kunder?

Vad är "rätt" påverkan på inköpare?

Vilka krav skall jag ställa på mitt CRM system?

Har ni erfarenhet av den mässan?

Mina återförsäljare presterar för dåligt, hur motivera eller finns andra alternativ?

Hur fasa in nya underleverantörer?

Delägarproblematik, jag kan lagen men hur skall det hanteras och i vilken ordning?

 

"Mötena ger mig massor av energi och inspiration. Jag jobbar som en raket mellan gångerna."

Citat från en av deltagarna 2012


Jag vill ha mer info om

VD Bollplank